Professional

SOLUTIONS FOR
YOUR BUSINESS.

Terms & Conditions

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki w całości. Nie kontynuuj korzystania z witryny Web Dudez, jeśli nie akceptujesz wszystkich warunków określonych na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Informacji o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszelkich Umów: "Klient", "Użytkownik", "Ty" i "Twój" odnosi się do Ciebie, osoby uzyskującej dostęp do tej strony internetowej i akceptującej warunki Spółki. "Spółka", "My", "Nasz", "Nas", "Usługa" lub "Strona internetowa" odnosi się do naszej Spółki. "Strona", "Strony" lub "My" odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas, lub do Klienta lub do nas. Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, akceptacji i uwzględnienia płatności niezbędnych do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób, czy to poprzez formalne spotkania o ustalonym czasie trwania, czy w jakikolwiek inny sposób, w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług/produktów Spółki, zgodnie z obowiązującym prawem Wielkiej Brytanii. Wszelkie użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, kapitalizacji i / lub on / ona lub oni są traktowane jako zamienne, a zatem odnoszą się do tego samego.

1. Zasady ogólne

Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad dostępu i korzystania z witryny internetowej i jej usług. Korzystając ze strony internetowej, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami i wyraża zgodę na ich przestrzeganie.

Każdy użytkownik jest proszony o potwierdzenie, że zapoznał się z warunkami korzystania z serwisu przy pierwszym wejściu na stronę, a także przy rejestracji konta użytkownika, wysyłaniu wiadomości lub innych czynnościach.

Wszystkie treści i usługi serwisu są chronione prawem własności intelektualnej i/lub prawami handlowymi należącymi lub zastrzeżonymi przez właściciela serwisu, jego partnerów biznesowych i/lub użytkowników. Jakiekolwiek użycie, powielanie, kopiowanie, dystrybucja jednego lub więcej elementów serwisu, z wyjątkiem publicznie dostępnych opcji, które można znaleźć na stronach serwisu, jest zabronione.

Serwis (webdudez.com) przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia, posiadających prawo do podpisywania umów. Użytkownik zobowiązany jest do podawania bezwzględnie prawdziwych informacji, w szczególności danych osobowych, danych kontaktowych oraz informacji o firmie, którą reprezentuje. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego i uczciwości wobec właścicieli serwisu webdudez.pl oraz innych użytkowników serwisu.

Web Dudez prowadzi serwis internetowy webdudez.com, który jest witryną biznesową oferującą usługi projektowania stron internetowych i marketingu cyfrowego.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje pełną osobistą odpowiedzialność za wszystkie informacje, dane, teksty, wiadomości lub jakiekolwiek inne treści, które wysyła za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie internetowej. Użytkownik zobowiązuje się nie wysyłać żadnych materiałów, które naruszają prawo. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, a także wykorzystywać wyłącznie treści, do których posiada prawa lub treści wolne od praw autorskich.

Sama usługa stanowi integralną część Regulaminu. Każda funkcja jest opisana na podstronach serwisu w sposób możliwie precyzyjny, pozwalający użytkownikowi na jej prawidłową interpretację. Użytkownicy serwisu zobowiązani są do podawania prawdziwych informacji oraz postępowania zgodnie z zasadami uczciwego współżycia społecznego. Użytkownicy serwisu zobowiązani są również do unikania wszelkich działań mogących godzić w wartość lub dobre imię serwisu i jego właścicieli.

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wyłączenia dostępu do serwisu, zmiany Regulaminu, dodania, modyfikacji lub wyłączenia dostępu do jego funkcji w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia użytkowników. Jednocześnie właściciel dołoży wszelkich starań, aby zawsze informować użytkowników o wszystkich istotnych zmianach i planach.

2. Pliki cookie

Korzystamy z plików cookie. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z naszą polityką prywatności. Większość współczesnych interaktywnych stron internetowych wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika podczas każdej wizyty. Pliki cookie są używane w niektórych obszarach naszej witryny, aby umożliwić funkcjonalność tego obszaru i łatwość użytkowania dla osób odwiedzających. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych / reklamowych mogą również używać plików cookie. Licencja O ile nie określono inaczej, Web Dudez i / lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Web Dudez. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.

3. Hiperłącza do naszej zawartości

Każda organizacja, firma i osoba fizyczna może umieszczać łącza do naszej witryny internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody. Bez uprzedniej zgody i wyraźnego pisemnego zezwolenia, użytkownik nie może tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych ani stosować innych technik, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej strony internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania w dowolnym momencie i według własnego uznania usunięcia wszystkich linków lub poszczególnych linków do naszej witryny internetowej. Użytkownik zgadza się natychmiast usunąć wszystkie łącza do naszej witryny internetowej na takie żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad dotyczących linków w dowolnym momencie. Kontynuując zamieszczanie linków do naszej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych zasad i warunków dotyczących linków.

4. Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści pojawiające się na stronie internetowej użytkownika. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z jego witryny internetowej lub opartymi na niej. Żadne łącza nie mogą pojawiać się na żadnej stronie w witrynie internetowej użytkownika ani w żadnym kontekście zawierającym treści lub materiały, które mogą być interpretowane jako zniesławiające, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub popierają naruszenie lub inne naruszenie praw osób trzecich.

Jeśli jakikolwiek link na naszej stronie internetowej lub jakakolwiek powiązana strona internetowa jest z jakiegokolwiek powodu budząca zastrzeżenia, możesz skontaktować się z nami w tej sprawie. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie będziemy mieli obowiązku tego robić ani odpowiadać bezpośrednio użytkownikowi. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje na tej stronie były poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie zobowiązujemy się również do zapewnienia, że strona będzie nadal dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.

5. Wyłączenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki związane z naszą witryną internetową i korzystaniem z niej (w tym, bez ograniczeń, wszelkie gwarancje dorozumiane przez prawo w odniesieniu do zadowalającej jakości, przydatności do celu i / lub korzystania z należytej staranności i umiejętności). Żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności nie będzie

- ograniczać lub wyłączać naszej lub użytkownika odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania;
- ograniczać lub wyłączać naszej lub użytkownika odpowiedzialności za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
- ograniczać odpowiedzialności naszej lub użytkownika w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub
- wyłączać jakiejkolwiek odpowiedzialności naszej lub użytkownika, która nie może zostać wyłączona na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w tej sekcji i w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają poprzedniemu akapitowi; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności lub w związku z przedmiotem niniejszego wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) i naruszenia obowiązków ustawowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI.
SKONTAKTUJ SIĘ
NAPISZ DO NAS
Imię i nazwisko jest wymagane
Email jest wymagany
Treść wiadomości jest wymagana

Strona korzysta z plików cookies na potrzeby statystyk odwiedzin strony (Google Ads) i Google Re-Captcha. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.