Professional

SOLUTIONS FOR
YOUR BUSINESS.

Privacy Policy

Web Dudez jest własnością i jest administrowana przez:

WEB DUDEZ, SOCIEDAD CIVIL
El Paraiso
Estepona 29688, España
NIF: ESJ42761908

Web Dudez jest administratorem Twoich danych.

Wszystkie Twoje dane są przechowywane na serwerze hostingowym MyDevil:

Admin.net.pl s.c.
ul. Bitwy Pod Monte Casino 5/198
33-100 Tarnów
Polska

Polityką Web Dudez jest poszanowanie Twojej prywatności w odniesieniu do wszelkich informacji, które możemy gromadzić podczas prowadzenia naszej strony internetowej. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do https://webdudez.com (dalej "my", "nas" lub "https://webdudez.com"). Szanujemy prywatność użytkowników i jesteśmy zobowiązani do ochrony informacji umożliwiających identyfikację osób, które użytkownicy mogą nam przekazywać za pośrednictwem Witryny. Przyjęliśmy niniejszą politykę prywatności ("Polityka prywatności"), aby wyjaśnić, jakie informacje mogą być gromadzone na naszej stronie internetowej, w jaki sposób wykorzystujemy te informacje i w jakich okolicznościach możemy ujawniać informacje stronom trzecim. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do informacji gromadzonych przez nas za pośrednictwem strony internetowej i nie ma zastosowania do gromadzenia przez nas informacji z innych źródeł.

Niniejsza Polityka prywatności, wraz z Regulaminem zamieszczonym na naszej stronie internetowej, określa ogólne zasady i reguły regulujące korzystanie z naszej strony internetowej. W zależności od działań podejmowanych przez użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny internetowej, może on zostać poproszony o wyrażenie zgody na dodatkowe warunki.

1.Odwiedzający stronę internetową

Podobnie jak większość operatorów stron internetowych, Web Dudez zbiera nieosobowe informacje identyfikujące, takie jak zwykle udostępniane przez przeglądarki internetowe i serwery, takie jak typ przeglądarki, preferencje językowe, strona odsyłająca oraz data i godzina każdego żądania odwiedzającego. Celem Web Dudez w gromadzeniu nieosobowych informacji identyfikujących jest lepsze zrozumienie, w jaki sposób odwiedzający Web Dudez korzystają z jej strony internetowej. Od czasu do czasu Web Dudez może publikować informacje nieidentyfikujące osoby w sposób zbiorczy, np. publikując raport na temat trendów w korzystaniu z jego strony internetowej. Web Dudez gromadzi również informacje potencjalnie identyfikujące osobę, takie jak adresy protokołu internetowego (IP) dla zalogowanych użytkowników i użytkowników publikujących treści na stronie https://webdudez.com, a także użytkowników odwiedzających stronę niezalogowanych. Web Dudez ujawnia adresy IP zalogowanych użytkowników i komentatorów tylko w tych samych okolicznościach, w których wykorzystuje i ujawnia dane osobowe, jak opisano poniżej.

2. Gromadzenie informacji umożliwiających identyfikację użytkownika

Niektóre osoby odwiedzające strony internetowe Web Dudez decydują się na interakcję z Web Dudez w sposób, który wymaga od Web Dudez gromadzenia danych osobowych. Ilość i rodzaj informacji gromadzonych przez Web Dudez zależy od charakteru interakcji i jest szczegółowo opisana na odpowiednich podstronach witryny, tak aby każdy był świadomy danych osobowych, które wprowadza. Wszystkie dane osobowe, dane kontaktowe, teksty, komentarze, opisy itp. wprowadzone za pośrednictwem formularzy na stronie internetowej są zapisywane w naszej bazie danych.

3. Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony Danych Osobowych użytkownika, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

4. Reklamy

Reklamy pojawiające się na naszej stronie internetowej mogą być dostarczane użytkownikom przez partnerów reklamowych, którzy mogą ustawiać pliki cookie. Te pliki cookie pozwalają serwerowi reklamowemu rozpoznać komputer użytkownika za każdym razem, gdy wysyłają mu reklamę online w celu zebrania informacji o użytkowniku lub innych osobach korzystających z jego komputera. Informacje te umożliwiają sieciom reklamowym między innymi dostarczanie ukierunkowanych reklam, które ich zdaniem będą najbardziej interesujące dla użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności obejmuje korzystanie z plików cookie przez Web Dudez i nie obejmuje korzystania z plików cookie przez reklamodawców.

5. Linki do stron zewnętrznych

Nasza usługa może zawierać linki do stron zewnętrznych, które nie są przez nas obsługiwane. Kliknięcie linku strony trzeciej spowoduje przekierowanie do witryny tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i warunkami każdej odwiedzanej witryny. Nie mamy żadnej kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki stron, produktów lub usług stron trzecich.

6. Web Dudez może używać Google AdWords do remarketingu

webdudez.com może korzystać z usług remarketingowych, aby reklamować się na stronach internetowych osób trzecich (w tym Google) poprzednim odwiedzającym naszą witrynę. Może to oznaczać, że reklamujemy się poprzednim odwiedzającym, którzy nie wykonali zadania na naszej stronie, na przykład korzystając z formularza kontaktowego w celu złożenia zapytania. Może to mieć formę reklamy na stronie wyników wyszukiwania Google lub na stronie w sieci reklamowej Google. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie wcześniejszych wizyt użytkownika. Oczywiście wszelkie zebrane dane będą wykorzystywane zgodnie z naszą polityką prywatności i polityką prywatności Google. Użytkownik może ustawić preferencje dotyczące sposobu reklamowania się przez Google za pomocą strony Preferencje reklam Google, a jeśli chce, może całkowicie zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach za pomocą ustawień plików cookie lub na stałe za pomocą wtyczki do przeglądarki.

7. Ochrona niektórych danych osobowych

Web Dudez ujawnia potencjalnie identyfikujące i identyfikujące dane osobowe informacje tylko tym swoim pracownikom, kontrahentom i organizacjom stowarzyszonym, które (i) muszą znać te informacje, aby przetwarzać je w imieniu Web Dudez lub świadczyć usługi dostępne na stronie internetowej Web Dudez, oraz (ii) które zgodziły się nie ujawniać ich innym. Niektórzy z tych pracowników, wykonawców i organizacji stowarzyszonych mogą znajdować się poza krajem użytkownika; korzystając ze strony internetowej Web Dudez, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie im takich informacji. Web Dudez nie będzie wynajmować ani sprzedawać nikomu potencjalnie identyfikujących i identyfikujących danych osobowych. Poza swoimi pracownikami, wykonawcami i organizacjami stowarzyszonymi, jak opisano powyżej, Web Dudez ujawnia potencjalnie osobiście identyfikujące i osobiście identyfikujące informacje tylko w odpowiedzi na wezwanie do sądu, nakaz sądowy lub inne żądanie rządowe, lub gdy Web Dudez wierzy w dobrej wierze, że ujawnienie jest uzasadnione koniecznością ochrony własności lub praw Web Dudez, stron trzecich lub ogółu społeczeństwa.

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem https://webdudez.com i podałeś swój adres e-mail, Web Dudez może od czasu do czasu wysłać Ci wiadomość e-mail, aby poinformować Cię o nowych funkcjach, poprosić o Twoją opinię lub po prostu informować Cię na bieżąco o tym, co dzieje się z Web Dudez i naszymi produktami. Do przekazywania tego typu informacji używamy przede wszystkim naszej strony internetowej, więc spodziewamy się ograniczyć tego typu wiadomości e-mail do minimum. Jeśli wyślesz nam prośbę (na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail wsparcia lub za pośrednictwem jednego z naszych mechanizmów opinii), zastrzegamy sobie prawo do jej opublikowania, aby pomóc nam wyjaśnić lub odpowiedzieć na Twoją prośbę lub pomóc nam wspierać innych użytkowników. Web Dudez podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem potencjalnie identyfikujących i identyfikujących dane osobowe informacji.

8. Zagregowane statystyki

Web Dudez może zbierać statystyki dotyczące zachowania odwiedzających jej stronę internetową. Web Dudez może wyświetlać te informacje publicznie lub udostępniać je innym. Web Dudez nie ujawnia jednak informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

9. Ujawnienie informacji o partnerach

Ta strona korzysta z linków partnerskich i zarabia prowizję z niektórych linków. Nie ma to wpływu na zakupy ani na cenę, jaką możesz zapłacić.

10. Pliki cookie

Aby wzbogacić i udoskonalić Twoje doświadczenia online, Web Dudez używa "plików cookie", podobnych technologii i usług świadczonych przez inne podmioty w celu wyświetlania spersonalizowanych treści, odpowiednich reklam i przechowywania Twoich preferencji na Twoim komputerze. Plik cookie to ciąg informacji, które strona internetowa przechowuje na komputerze odwiedzającego i które przeglądarka odwiedzającego dostarcza stronie internetowej za każdym razem, gdy odwiedzający powraca. Web Dudez wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc Web Dudez identyfikować i śledzić odwiedzających, ich korzystanie z https://webdudez.com oraz ich preferencje dostępu do strony internetowej. Odwiedzający Web Dudez, którzy nie chcą, aby pliki cookie były umieszczane na ich komputerach, powinni ustawić swoje przeglądarki tak, aby odrzucały pliki cookie przed korzystaniem ze stron internetowych Web Dudez, z tą wadą, że niektóre funkcje stron internetowych Web Dudez mogą nie działać poprawnie bez pomocy plików cookie. Kontynuując nawigację po naszej stronie internetowej bez zmiany ustawień plików cookie, użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie przez Web Dudez.

11. Handel elektroniczny

Ci, którzy angażują się w transakcje z Web Dudez - kupując usługi lub produkty Web Dudez, proszeni są o podanie dodatkowych informacji, w tym w razie potrzeby danych osobowych i finansowych wymaganych do przetworzenia tych transakcji. W każdym przypadku Web Dudez gromadzi takie informacje tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne lub właściwe do osiągnięcia celu interakcji odwiedzającego z Web Dudez. Web Dudez nie ujawnia danych osobowych innych niż opisane poniżej. Odwiedzający mogą zawsze odmówić podania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że może to uniemożliwić im angażowanie się w pewne działania związane z witryną.

12. Transfery biznesowe

Jeśli Web Dudez lub zasadniczo wszystkie jego aktywa zostaną nabyte lub w mało prawdopodobnym przypadku, gdy Web Dudez zakończy działalność lub ogłosi upadłość, informacje o użytkowniku będą jednym z aktywów, które zostaną przeniesione lub nabyte przez stronę trzecią. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie transfery mogą mieć miejsce i że każdy nabywca Web Dudez może nadal wykorzystywać dane osobowe użytkownika zgodnie z niniejszą polityką.

13. Zmiany polityki prywatności

Chociaż większość zmian może być niewielka, Web Dudez może zmieniać swoją Politykę Prywatności od czasu do czasu i według własnego uznania. Web Dudez zachęca odwiedzających do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie z tej witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszej Polityce prywatności będzie oznaczać akceptację takich zmian.

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI.
SKONTAKTUJ SIĘ
NAPISZ DO NAS
Imię i nazwisko jest wymagane
Email jest wymagany
Treść wiadomości jest wymagana

Strona korzysta z plików cookies na potrzeby statystyk odwiedzin strony (Google Ads) i Google Re-Captcha. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.